Collega Janwillem Engel in PensioenPro over beleggingsspagaat tijdens Wtp-transitie

Bescherming van de minimale invaardekkingsgraad is een hot topic op veel bestuurstafels. De grootste risicobronnen die de minimale invaardekkingsgraad bedreigen zijn het renterisico en het aandelenrisico. Er zijn verschillende manieren om beide risico’s te verkleinen, ieder met hun eigen voor- en nadelen. De inzet van opties is er daar één van. In een artikel in PensioenPro over dit onderwerp deelt onze collega Janwillem Engel zijn visie hierop.

Janwillem vindt het werken met opties een verdedigbare keuze:

“Veel fondsen zullen in het nieuwe stelsel meer beleggingsrisico gaan nemen. Het klinkt niet logisch om nu je risico flink te verlagen terwijl je in het nieuwe stelsel juist méér risico neemt dan je nu doet. Opties zijn hiervoor een goed alternatief.”

Janwillem verwacht echter dat slechts een beperkt aantal pensioenfondsen gebruik zal maken van optiestrategieën:

“Veel pensioenfondsen hebben geen ervaring met het optuigen van optieconstructies, omdat ze bijvoorbeeld de renteafdekking doen via een fonds. Een investering van een aantal dekkingsgraadpunten in een bescherming vinden besturen bovendien ook al gauw duur”.     

Bron: PensioenPro, 19 maart 2024.