Conclusie A-G over btw-zaken pensioenfondsen verschijnt 14 maart 2024

Op 5 oktober 2023 heeft bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) een zitting plaatsgevonden over de vraag of pensioenfondsen met een uitkeringsovereenkomst btw moeten betalen over de rekeningen van hun vermogensbeheerders en uitvoerders. Hiertoe moet de vraag beantwoord worden of een pensioenfonds die een middelloonregeling uitvoert voor btw-doeleinden gelijk te stellen is aan een gemeenschappelijk beleggingsfonds, met als onderliggende vraag of het beleggingsrisico bij de deelnemers ligt. Oorspronkelijk zou advocaat-generaal (A-G) Kokott op 11 januari 2024 conclusie nemen (d.w.z. advies geven aan HvJ EU). HvJ EU heeft onlangs aan betrokkenen laten weten dat de conclusie is uitgesteld tot 14 maart 2024. Vervolgens moet HvJ EU zelf arrest wijzen.   

Bron: LinkedIn, 11 januari 2024.