Wie controleert bij u de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2024?  

Begin december ontvangen alle werkgevers in Nederland de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024. In deze beschikking van de Belastingdienst staan de premies die u als werkgever gaat betalen voor de Ziektewet en/of de WGA in 2024.   

Altijd controleren 
Onze specialisten ondersteunen werkgevers bij het controleren en indien nodig bezwaar maken tegen de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024. Zij  hebben ruime ervaring op het gebied van sociale zekerheid en kennen de regelgeving omtrent de Whk premies. Wij kunnen voor u controleren of de beschikking juist is opgesteld en of de premies correct zijn berekend. 

Wat zien wij vaak terug in foutieve beschikkingen?  

  • De premie is gebaseerd op verkeerde uitgangspunten.  
  • Een medewerker heeft een ‘IVA-uitkering’ of valt onder de ‘No Risk polis’. 
  • Als werkgever ingedeeld in de verkeerde sector; 
  • Vereenvoudigde beoordeling WIA-aanvraag 60-plussers; 

Direct actie 
Mocht blijken dat er fouten zijn gemaakt in de beschikking, dan zorgen wij ervoor dat er tijdig bezwaar wordt gemaakt bij de Belastingdienst. Wij stellen een bezwaarschrift op waarin wij de fouten en onjuistheden aankaarten en indien mogelijk een correctie van de premie vragen. Wij hebben hierin een goede samenwerking met de Belastingdienst en kunnen zo snel mogelijk voor u de zaak oplossen. 

Ondersteuning Montae & Partners 
Het controleren van de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2024 is belangrijk, omdat een foutieve beschikking kan leiden tot het betalen van teveel premie. Als u twijfels heeft over de juistheid van de beschikking, is het verstandig om direct actie te ondernemen. 

Wij helpen u graag met deze controle en eventueel bezwaar maken. Neem contact op met uw vaste contactpersoon van Montae & Partners of met onze specialisten. Zodat zij u verder kunnen adviseren en ondersteunen 

De specialisten zijn: Cornelis van den Bosch cornelis.van.den.bosch@montaepartners.nl mobiel +31 (0)6 25 06 37 39, Gregory Marks gregory.marks@montaepartners.nl mobiel +31 (0)6 21 26 06 19 en Dennis van de Worp Dennis.van.de.worp@montaepartners.nl mobiel +31 (0)6 22 79 72 34. 

.