De CO2 rapportage of verplichte kilometeradministratie: uitstel of afstel?

In 2023 hebben we onze klanten meegenomen in het onderwerp rondom de verplichte CO2 rapportage. De registratie had moeten ingaan per 1-1-2024.

Door een advies van de Raad van State is de ingangsdatum opgeschoven naar 1 juli 2024. Het advies van de Raad van State betreft vooral een aantal verduidelijkingen. De invoering zal nu zeker per 1 juli 2024 plaatsvinden.

Hoe zit het ook alweer?
Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten alle kilometers gaan registreren die te maken hebben de reisbewegingen van werknemers. Dit betreft zowel zakelijke reizen als woning/werkverkeer. Teven dient u het type vervoer dat is gebruikt te registreren en welk type brandstof.

De registratie dient u bij te gaan houden vanaf 1 juli 2024. Het rapporteren over de tweede helft van 2024 doet u uiterlijk juni 2025.

Via deze link wordt u naar ons artikel uit het najaar van 2023 geleid.

Heeft u vragen over de ‘verplichte kilometeradministratie’? Neem contact op met Alex Rombout, consultant arbeidsvoorwaarden. Zijn mobiele nummer: (0)6 21 97 65 99 of per mail: alex.rombout@montaepartners.nl