Bij keuze voor deeltijdwerken te weinig aandacht voor pensioenimpact

Uit onderzoek van platform Wijzer in geldzaken blijkt dat bijna 70% van de mensen die recent minder zijn gaan werken geen aandacht heeft besteed aan de gevolgen hiervan voor de pensioenopbouw. De focus ligt op ‘inkomen voor nu’ in plaats van ‘inkomen voor later’. De mensen die wel hebben gekeken naar de gevolgen van minder werken voor het pensioen, ondernemen geen actie omdat ze verwachten dat financiële stappen niet nodig zijn. Voornamelijk vrouwen zijn extra kwetsbaar, omdat het aantal vrouwen dat in deeltijd werkt fors hoger is dan het aantal in deeltijd werkende mannen. Uit het onderzoek blijkt ook dat 90% van de partners die geen officieel partnerschap zijn aangegaan, niets hebben geregeld met betrekking tot financiën en pensioen voor het geval ze uit elkaar gaan.

Bron: Wijzer in geldzaken, 7 november 2023.