Derde nota van wijziging Wet eigen strategie pensioenfonds

Onlangs is de derde nota van wijziging met betrekking tot de Wet eigen strategie pensioenfonds verschenen. Deze nota van wijziging voegt aan het wetsvoorstel toe dat de leden van het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan van pensioenfondsen in het vervolg via verkiezingen onder de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden worden gekozen. De verkiezingen kunnen zowel directe verkiezingen zijn waarbij alle deelnemers rechtstreeks stemmen, als indirecte verkiezingen waarbij de gekozen leden van de ondernemingsraad stemmen. Het wetsvoorstel wijzigt de benoeming van nieuwe leden van het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan. Zittende leden kunnen hun benoemingstermijn volledig uitdienen.

Bron: Eerste Kamer, 23 oktober 2023.