DNB houdt in toetsingsproces voor nieuwe bestuurders rekening met diversiteit

Diversiteit is al langere tijd een belangrijk thema voor de pensioensector. Een grote diversiteit in pensioenfondsbesturen zorgt voor een betere besluitvorming, maar de invulling van deze diversiteit kan op vele manieren plaatsvinden. Het is met name aan de voordragende partijen om diversiteit in de pensioenfondsbesturen te bewerkstelligen. Daarnaast is het ook belangrijk om te realiseren dat DNB heeft aangegeven bij het toetsingsproces van bestuursleden nadrukkelijk rekening te houden met diversiteit. Dit houdt in dat wordt gekeken naar onder andere ervaring, kennis, leeftijd, geslacht en achtergrond. Ook kandidaten die geen uitgesproken achtergrond of geen ervaring in de financiële sector hebben kunnen met goede onderbouwing door de toets van DNB komen. Met de nieuwe Code Pensioenfondsen die per 1 januari 2024 in werking treedt komt er meer ruimte om invulling te geven aan diversiteit. Er is namelijk ook de mogelijkheid van variatie in genderidentiteit toegevoegd. Ook worden de benoemingstermijnen voor bestuursleden, leden van het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan aangescherpt en moeten fondsen een schriftelijk diversiteitsbeleid hebben.

Bron: Werken aan ons pensioen, 30 november 2023.