DNB-analyse naar bijdrage klimaatactieplannen aan creëren toekomstbestendig bedrijfsmodel

cDe klimaatactieplannen zijn relevant voor DNB, omdat de uitvoering van deze plannen bijdraagt aan het beheersen van klimaat-gerelateerde risico’s door de financiële instellingen en zij hun bedrijfsmodel hier waar nodig op kunnen aanpassen. Bovendien kan onvoldoende voortgang bij het uitvoeren van de klimaatactieplannen leiden tot een toename van reputatie en juridische risico’s.  

Uit de analyse door DNB blijkt dat een concrete uitwerking van strategieën om de gestelde doelen te bereiken ontbreekt. Ook is weinig inzichtelijk hoe de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de klimaatactieplannen zijn belegd binnen de financiële instelling. Uit de analyse volgt tevens dat uniformiteit in inhoud en vormgeving van de klimaatactieplannen ontbreekt. Om de informatiewaarde te vergroten, pleit DNB daarom voor de ontwikkeling van een uniform rapportageformat en een digitale omgeving voor de opslag en monitoring van de klimaatactieplannen.

Bron: DNB, 8 maart 2024.