DNB en AFM sanctie-alert januari 2024

Op 1 februari 2024 is weer een sanctiealert van DNB en de AFM verschenen. In januari 2024 hebben zich wijzigingen voorgedaan in de sanctieregimes inzake de landen Tunesië, Oekraïne, Sudan, Syrië, Guatemala, Haïti en Mali. Tevens hebben zich wijzigingen voorgedaan in de sanctieregimes met betrekking tot ernstige schendingen van de mensenrechten, Sanctieregeling terrorisme 2007-II en strijd tegen het terrorisme en jegens Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, ISIS (Da‘esh) en Al Qaida.

Bron: DNB, 1 februari 2024.