DNB identificeert governancerisico’s bij WTP-transitie

In 2023 heeft DNB gesproken met verschillende pensioenfondsen om risico’s te identificeren ten aanzien van de rollen en taken van fondsorganen en sleutelfuncties in het kader van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij is ook gesproken over de evenwichtige belangenafweging. Op basis van deze gesprekken constateert DNB dat:

  • de sleutelfuncties en fondsorganen bij veel pensioenfondsen weliswaar betrokken zijn de WTP-transitie, maar dat hun rollen, taken en de bijbehorende tijdslijnen niet altijd concreet zijn uitgewerkt;
  • de sleutelfunctie risicobeheer zich bij sommige pensioenfondsen ten onrechte beperkt tot het proces;
  • bij sommige pensioenfondsen nog niet is uitgewerkt hoe de sleutelfuncties risicobeheer en actuarieel hun actieve rol tijdens de voorbereidingen op de WTP-transitie combineren met het bieden van countervailing power tijdens de besluitvorming;
  • de samenwerking tussen de drie sleutelfuncties richting de WTP-transitie intensiever wordt;
  • pensioenfondsen steeds meer tijd en aandacht besteden aan de vastlegging van de motivering van hun besluiten, hetgeen niet alleen van belang is voor de fondsorganen zelf maar ook richting DNB.

Bron: DNB, 21 december 2023.