DNB publiceert eigen cyberstrategie

De samenleving digitaliseert snel en verschillende ontwikkelingen dragen bij aan een toename van cyberrisico’s voor de maatschappij in het algemeen en de financiële sector in het bijzonder. Ook DNB heeft te maken met cyberrisico’s. In de DNB 2025 Cyberstrategie geeft DNB aan welke externe ontwikkelingen DNB ziet, hoe DNB vanuit de verschillende taken (centrale bank, toezichthouder, resolutieautoriteit) bijdraagt aan het verstevigen van de cyberweerbaarheid van de financiële sector en wat DNB zelf doet om de cyberweerbaarheid te vergroten. Het verstevigen van de cyberweerbaarheid van de financiële sector vindt bijvoorbeeld plaats door toezicht te houden op de beheersing van cyberrisico’s door financiële instellingen, gezamenlijk tests en oefeningen uit te voeren en kennis te delen met de sector en andere stakeholders. DNB legt zich ten aanzien van cyberweerbaarheid dezelfde normen op als die voor financiële instellingen gelden en neemt hiervoor diverse maatregelen. Voorbeelden zijn dat samengewerkt wordt met inlichtingen- en veiligheidsdiensten om weerstand te bieden tegen potentiële fysieke- en digitale dreigen, laat DNB zichzelf uitgebreid testen als onderdeel van het TIBER programma en wordt kennis uitgewisseld met andere centrale banken.

Bron: DNB, 21 december 2023.