DNB publiceert toezicht in beeld 2023-2024

DNB publiceert jaarlijks waar De Nederlandsche Bank extra aandacht aan gaat besteden bij het houden van toezicht op de financiële sector. DNB geeft daarbij aan wat de uitdagingen zijn; voor 2023-2024 zijn dat de hoge inflatie en snelle stijging van rentes, de toegenomen digitalisering en cyberdreigingen, beheersing van duurzaamheidsrisico’s en een adequate en op risico’s gebaseerde aanpak van financieel-economische criminaliteit. Voor wat betreft de pensioenfondsen geeft DNB aan dat het toezicht de komende jaren in het teken staat van de Wtp. Voor 2024 zal de focus liggen op de beoordeling van overbruggingsplannen, de operationele voorbereiding van de transitie en de beoordeling van eerste invaarbesluiten. Daarnaast zullen duurzaamheid en cybersecurity belangrijke thema’s zijn. Ten slot doet DNB net als voorgaande jaren onderzoek naar potentiële kwetsbaarheid op het vlak van integriteitsrisico’s in de pensioensector.

Bron: DNB, 28 november 2023.