DNB signaleert aandachtspunten bij risicohouding en onderbouwing solidariteits- en risicodelingsreserve 

DNB heeft via een sectorbrief aandacht gevraagd voor de volgordelijkheid in het vaststellen en toetsen van de risicohouding. De wet beschrijft welk chronologisch proces doorlopen moet worden. In het algemeen moet gestart worden met een risicopreferentieonderzoek (RPO) gevolgd door een weging van de informatie uit het RPO, de deelnemerskenmerken en wetenschappelijke inzichten om zo tot een risicohouding te komen. De vastgestelde risicohouding vormt de basis voor de vormgeving van het beleggingsbeleid of toedelingsregels door een ALM-analyse. Tot slot dient jaarlijks de risicoblootstelling getoetst te worden aan de risicohouding.

DNB heeft tevens aandacht gevraagd voor de vereisten in de Regeling rekenmethoden onderbouwing solidariteitsreserve en risicodelingsreserve pensioenuitvoerders. Aanleiding is dat DNB heeft vastgesteld dat tot op heden niet altijd volledig wordt voldaan aan deze vereisten, bijvoorbeeld omdat geen kwantitatieve criteria zijn gekoppeld aan de kwantitatieve maatstaf om de generatie-effecten van de reserve inzichtelijk te maken of omdat een beschrijving ontbreekt wanneer de baten en lasten van de reserve zich in de tijd materialiseren voor de deelnemers.

Bron: DNB, 18 december 2023.