DNB spreekt met sleutelfunctiehouders over betrokkenheid bij Wtp-transitie

Tijdens rondetafelgesprekken heeft DNB met sleutelfunctiehouders risicobeheer, interne audit en actuarieel van pensioenfondsen gesproken over hun rol en betrokkenheid bij de Wtp-transitie. DNB heeft de inzichten uit de rondetafelgesprekken en de presentaties die DNB heeft gegeven met de sector gedeeld. Hieruit blijkt onder meer dat de sleutelfunctiehouders risicobeheer en actuarieel actief de samenwerking opzoeken. In de presentatie van DNB is onder meer aangegeven op welke onderdelen van het invaarsjabloon de sleutelfunctiehouders risicobeheer en interne audit ten minste een rol dienen te spelen. DNB zal nog deze maand de Good Practice “De sleutelfunctie risicobeheer tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel” publiceren.

Uit de rondetafelgesprekken met sleutelfunctiehouders interne audit blijkt dat zij de transitie zien als een uitgelezen kans om de toegevoegde waarde van hun sleutelfunctie te tonen. Dat brengt wel het nodige werk met zich mee. Veel sleutelfunctiehouders interne audit zijn inmiddels de helft of meer van hun tijd bezig met werkzaamheden die verband houden met de Wtp-transitie. Andere knelpunten zijn de scheiding tussen de ‘houder’ en de ‘vervuller’ van de sleutelfunctie interne audit en het risico dat te veel audits worden uitgevoerd, waardoor de eerste en tweede lijn onder druk komen te staan.

Bron: DNB, 3 april 2024.