DNB wijst op belangrijke rol pensioenfondsen bij keuze om niet in te varen

DNB heeft recent een gesprek gevoerd met pensioenfondsen die waarschijnlijk niet gaan invaren. Aan het niet invaren liggen verschillende redenen ten grondslag, bijvoorbeeld internationale boekhoudregels of de aanwezigheid van een bijstort- of garantieregeling. DNB constateert hierbij dat de betreffende pensioenfondsen sterk leunen op de voorkeur van de werkgever. DNB wijst er daarom nog eens op dat de primaire verantwoordelijkheid voor het al dan niet doen van een invaarverzoek weliswaar bij de werkgever ligt, maar dat het pensioenfonds ook een belangrijke rol speelt. Pensioenfondsen die een pensioenregeling conform het nieuwe pensioenstelsel gaan uitvoeren, zijn wettelijk verplicht om te onderbouwen of ze de analyse van de werkgever voor het niet invaren delen. Voor gesloten pensioenfondsen in het nieuwe pensioenstelsel wijst DNB erop dat het voor de hand ligt dat zij over het niet invaren actief de dialoog aangaan met de werkgever.

Bron: DNB, 25 januari 2024.