DNB workshop invaarmelding geeft sector handvatten voor invaarmelding

Op 8 november 2023 organiseerde DNB een workshop over invaarmeldingen. Het doel van de workshop was een bijdrage leveren aan een efficiënt en effectief transitieproces voor pensioenfondsen. Tijdens de workshop is het invaarsjabloon – een checklist of is voldaan aan alle wettelijke vereisten rondom invaren – besproken en zijn tips gedeeld om het invaarsjabloon in te vullen. Het sjabloon maakt verplicht onderdeel uit van een invaarmelding. Aandachtspunten die tijdens de workshop onder meer naar voren kwamen zijn de noodzaak tot het zorgvuldig plannen van de invaarmelding en het verstrekken van zelfstandig leesbare antwoorden in het invaarsjabloon met verwijzingen naar onderliggende documentatie die met de invaarmelding worden meegestuurd. De slides die DNB heeft gebruikt tijdens de workshop zijn hier te raadplegen.

Bron: DNB, 17 november 2023.