DNB roept pensioenfondsen op om gebruik te maken van partiële beoordeling

Pensioenfondsen kunnen onderdelen van het invaarbesluit aan DNB voorleggen voor een partiële toetsing. Dit kan zodra de besluitvorming voor een onderdeel is afgerond. Door al afgeronde deelonderwerpen in een vroeg stadium te beoordelen, wordt vroegtijdig helderheid gegeven aan alle betrokken partijen en het risico beperkt dat eventuele omissies pas in een latere fase worden geconstateerd. Dit draagt bij aan een efficiënt transitieproces. Bijkomend voordeel is dat de werkzaamheden aan de kant van DNB worden gespreid in de tijd, waarmee de doorlooptijd gedurende de voorziene piek(en) van invaarmeldingen wordt verkleind. DNB roept pensioenfondsen daarom op gebruik te maken van de partiële beoordeling. DNB heeft in een factsheet het proces van een partiële beoordeling beschreven, inclusief de doorlooptijd en de onderwerpen waarvoor een partiële beoordeling aangevraagd kan worden.

Bron: DNB, 2 november 2023.