Duurzaamheid in uw pensioenregeling – van sluitstuk naar stuurmiddel

Duurzaamheid is een containerbegrip en roept bij iedereen iets anders op. Veelal wordt  gedacht aan milieu, natuur en klimaat, terwijl het beschermen van mensenrechten, het tegengaan van corruptie ook onderdeel van een duurzaamheidsbeleid kan zijn.

Als pensioenadviseur is Montae & Partners actief in een enorme transitie, namelijk de invoering van Wet Toekomst Pensioenen. Hier gaat natuurlijk een groot deel van onze aandacht in onze klantopdrachten naartoe. Maar we moeten er in de komende jaren voor zorgen dat we niet een ander groot thema missen, namelijk de verduurzaming van de arbeidsvoorwaarden.

Selectie pensioenuitvoerder
Indien u als werkgever een duurzaamheidsbeleid heeft geformuleerd, is het aan Montae & Partners om dit te betrekken op de verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Als werkgever bepaalt u uiteindelijk hoeveel weging duurzaamheid als thema krijgt bij de te nemen beslissingen. In een marktvergelijking bij de keuze voor een nieuwe pensioenuitvoerder maken we onderscheid tussen duurzaamheid in de beleggingen (life cycles) en wat de uitvoerder als intern (MVO)-beleid heeft. Een werkgever toetst steeds vaker  leveranciers op duurzaamheidscriteria, dus waarom de pensioenuitvoerder niet? Uw (toekomstige) werknemers gaan het in ieder geval steeds meer van u verlangen. Naast beslissingen omtrent duurzaamheid die ze in hun privésituatie nemen, is de pensioenpremie een investering die zich goed laat sturen. De werkgever is dan wel aan zet om hier kritisch naar te kijken.

De oproep is om de komende jaren naast Wet Toekomst Pensioenen duurzaamheid niet te vergeten. Montae & Partners helpt u graag om daar bewuste keuzes in te maken.

Hulp nodig? Neem contact op met Martijn van Alphen, +31 (0)6 11 17 36 22.