EIOPA beoordeelt implementatie Prudent Person Rule IORP’s

Het European Insurance and Pensions Authority (EIOPA) heeft een vervolgrapport gepubliceerd op de peer review uit 2019 over de toepassing van de Prudent Person Rule voor Institutionele Beleggers voor Beroepspensioenregelingen (IORP’s) volgens de IORP II-richtlijnen. Deze regelgeving vereist dat IORP’s hun kapitaal investeren in het beste belang van leden en begunstigden, met naleving van specifieke beleggingsregels. Het rapport beoordeelt hoe nationale bevoegde autoriteiten (NCA’s) de aanbevolen maatregelen uit 2019 hebben geïmplementeerd.

Van de 27 aanbevelingen die in 2019 werden uitgevaardigd, werden er 8 volledig vervuld, 10 gedeeltelijk vervuld en 9 niet vervuld. Aanbevelingen met betrekking tot het toepassen van de look-through-methodologie bij investeringen van IORP’s in collectieve beleggingsvoertuigen zijn grotendeels aangepakt, maar maatregelen met betrekking tot de beoordeling van het beleggingsproces en het gebruik van inspecties op de werkvloer zijn niet vervuld. Implementatie van aanbevolen acties hing vaak af van de implementatiestatus van de IORP II-richtlijn, en sommige NCA’s die nog steeds overstappen naar een op risico gebaseerde aanpak moeten bepaalde wetgeving en toezichtpraktijken nog implementeren. Gebrek aan middelen en andere prioriteiten werden genoemd als redenen voor het niet vervullen van de aanbevelingen. EIOPA nodigt NCA’s die de aanbevolen acties nog niet hebben vervuld uit om de geïdentificeerde best practices te overwegen als inspiratie voor de ontwikkeling van hun nationale toezichtpraktijken. EIOPA zal de implementatie van de aanbevolen acties nauwlettend blijven volgen.

Bron: EIOPA, 8 december 2023.