EIOPA lanceert IORP Risk Dashboard

EIOPA (Europese autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) heeft recent de eerste editie van het Risk Dashboard over IORP’s gepubliceerd. Het Risk Dashboard geeft op basis van de IORP-rapportagegegevens over het derde kwartaal van 2023, aangevuld met informatie uit externe bronnen, een overzicht van de belangrijkste risico’s en kwetsbaarheden binnen de sector voor aanvullende pensioenen in de Europese Economische Ruimte (EER). Het bevat risico-indicatoren die betrekking hebben op onder meer markt- en kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s alsmede opkomende risico’s zoals ESG- en cyberrisico’s. Doel van het Risk Dashboard is het monitoren en vanuit macro-prudentieel perspectief beoordelen van risico’s en de ontwikkeling daarvan in de sector voor aanvullende pensioenen. Tevens wordt beoogd de potentiële kwetsbaarheden van de financiële positie van pensioeninstellingen en de gevolgen daarvan voor de financiële stabiliteit binnen de EER te analyseren. Het Risk Dashboard zal ieder kwartaal worden geactualiseerd.

Uit de eerste editie van het Risk Dashboard blijkt dat pensioeninstellingen op dit moment in hoge mate zijn blootgesteld aan markt- en rendementsrisico’s. Alle overige risicocategorieën worden op een gemiddeld niveau beoordeeld. Voor de komende 12 maanden worden stijgingen verwacht in de classificatie van kredietrisico’s, digitaliserings- en cyberrisico’s.

Bron: EIOPA, 1 februari 2024.