EIOPA publiceert rapport over grensoverschrijdende pensioenuitvoerders

De European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) publiceert jaarlijks een rapport over grensoverschrijdende pensioenuitvoerders binnen de Europese Economische Ruimte. Onlangs is het rapport over 2023 uitgekomen. Daaruit blijkt dat het aantal grensoverschrijdende pensioenuitvoerders met 31 op hetzelfde niveau ligt als in 2022. Het aantal is in de afgelopen 10 jaar niet toegenomen en de verwachting is ook niet dat dit in de nabije toekomst wel zal gebeuren. Daarmee lijkt de doelstelling van de IORP-richtlijn, namelijk het realiseren van een robuuste interne markt voor tweede en derde pijler pensioenen, niet behaald te worden. Uit het rapport blijkt voorts dat de geografische spreiding van de grensoverschrijdende IORP’s gering is. De meeste IORP’s zijn geconcentreerd in een klein aantal landen. Nederland biedt daarbij een thuisbasis aan het hoogste aantal grensoverschrijdende IORP’s. 

Bron: EIOPA, 27 november 2023.