ESG Agenda 2024

Pensioenfondsen hebben reeds belangrijke stappen gezet in het vastleggen van ESG-doelstellingen en het implementeren van duurzaam beleggingsbeleid. Deze reis is echter nog lang niet voltooid. Het is evident dat ESG-vraagstukken de komende jaren onontbeerlijk zijn voor een succesvolle beleggingsportefeuille. De Risk & Investment consultants van Montae & Partners presenteren u acht actuele ESG-onderwerpen die in 2024 van invloed zijn op de besluitvorming bij pensioenfondsen.

Lees meer