EU-Hof: Nederlandse voorwaarden aan (internationale) waardeoverdracht zijn een ongerechtvaardigde beperking van het vrije verkeer van werknemers

Na meer dan 10 jaar aan discussies heeft het Europees Hof van Justitie (EU Hof) donderdag 16 november 2023 in twee zaken geoordeeld dat Nederland met zijn vereisten in de Pensioenwet en de fiscale wet- en regelgeving voor (internationale) waardeoverdrachten in strijd handelt met het EU-recht. Het EU Hof heeft geoordeeld dat in beide zaken sprake is van strijd met het vrije verkeer van werknemers. Deelnemers die een dienstbetrekking in een andere lidstaat aanvaarden en hun pensioen willen overdragen naar de pensioenuitvoerder in die andere lidstaat, kunnen nu een beroep doen op deze uitspraken van het EU Hof. Nederland zal zijn wet- en regelgeving in overeenstemming moeten gaan brengen met het EU-recht.

Lees meer