Europees Parlement neemt Artificial Intelligence-verordening aan

Het Europees Parlement heeft 13 maart 2024 de Artificial Intelligence verordening goedgekeurd. Doel van deze verordening is de fundamentele rechten, de democratie, de rechtstaat en milieuduurzaamheid te beschermen tegen AI-systemen met een hoog-risico en tegelijkertijd innovatie te stimuleren en Europa een leider te maken op het gebied van AI. Met de verordening worden bepaalde AI-toepassingen verboden en gelden voor AI-systemen met een hoog risico nadere verplichtingen. Ook stelt de verordening eisen op het gebied van transparantie en verantwoording en bevat het maatregelen om innovatie te stimuleren. Na definitieve vaststelling moet de verordening nog formeel worden aangenomen door de Europese Raad.

Bron: Europees Parlement, 13 maart 2024.