Het belang van Financieel Inzicht voor zieke werknemers en werkgevers

Hoe u uw werknemers helpt om financieel gezond te blijven bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 

Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn ingrijpende gebeurtenissen die niet alleen fysiek en mentaal, maar ook financieel veel impact kunnen hebben. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever is het belangrijk om inzicht te hebben in de financiële gevolgen van ziekte en de mogelijkheden om deze te beperken of op te vangen. Financieel Inzicht is een dienstverlening die werknemers en werkgevers hierbij helpt. 

Wat is Financieel Inzicht? 

Financieel Inzicht geeft werknemers inzicht in hun financiële situatie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de gegevens van de werknemer, de werkgever en de sociale zekerheid om een persoonlijk financieel plan te maken. Het plan laat zien wat het netto inkomen van de werknemer is bij ziekte, hoe dit zich ontwikkelt in de tijd en welke acties de werknemer kan ondernemen om zijn of haar financiële positie te verbeteren. Het plan geeft ook aan welke regelingen en voorzieningen de werkgever en de overheid bieden om de werknemer te ondersteunen. 

Wat zijn de voordelen voor de werknemer? 

Voor de werknemer biedt Financieel Inzicht een aantal voordelen: 

  • Het vermindert financiële stress en onzekerheid, die een negatieve invloed kunnen hebben op het herstel en de re-integratie van de werknemer. 
  • Het vergroot het financieel bewustzijn en de zelfredzaamheid van de werknemer, die hierdoor beter in staat is om zijn of haar financiële situatie te beheren en te plannen. 
  • Het stimuleert de werknemer om actief te zoeken naar passend werk, dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en wensen, en dat een gunstig effect heeft op het inkomen en de pensioenopbouw van de werknemer. 

Wat zijn de voordelen voor de werkgever? 

Ook voor de werkgever levert Financieel Inzicht voordelen op: 

  • Het toont de betrokkenheid en zorg van de werkgever voor het welzijn en de toekomst van de werknemer, wat de loyaliteit, tevredenheid en motivatie van de werknemer kan verhogen. 
  • Het bevordert de communicatie en de samenwerking tussen de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts, die gezamenlijk kunnen werken aan een passend re-integratieplan voor de werknemer. 
  • Het verlaagt de kosten en de risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever, die hierdoor minder loon hoeft door te betalen, minder premies hoeft af te dragen en minder boetes of sancties hoeft te vrezen. 

Hoe kunt u gebruik maken van Financieel Inzicht? 

Als werkgever kunt u Financieel Inzicht aanbieden aan uw werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn, of die een verhoogd risico lopen om dat te worden. U kunt dit doen in samenwerking met Advance, een onafhankelijke en deskundige partner die u en uw werknemers kan begeleiden bij het gebruik van de tool. Advance kan u ook adviseren over de mogelijkheden om uw verzuimbeleid en uw arbeidsvoorwaarden te optimaliseren. 

Wilt u meer weten over Financieel Inzicht en wat het voor u en uw werknemers kan betekenen? Download dan onderstaande flyer financieel inzicht of neem contact op met uw contactpersoon bij Montae & Partners of met één van onze specialisten.