Transitiecommissie Pensioen heeft nog geen verzoeken ontvangen 

Met de Wet toekomst pensioenen is de Transitiecommissie Pensioen ingesteld. Doel van de Transitiecommissie is het bieden van ondersteuning aan sociale partners, dan wel werkgever en werknemers, die nog geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe WTP-proof pensioenregeling of de weg daarnaar toe. Dit kan via bemiddeling en/of advies. Sociale partners hebben tot 1 januari 2024 de tijd om zich gezamenlijk te melden voor een eventuele bemiddeling door de Transitiecommissie. Ondanks de naderende deadline, heeft de Transitiecommissie tot en met medio november 2023 echter nog geen enkel verzoek ontvangen. Roos Vermeij, voorzitter van de Transitiecommissie, verwacht ook de komende weken geen stortvloed aan verzoeken. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat veel sociale partners (nog) niet in de fase zitten waarin geconcludeerd kan worden dat bemiddeling nodig is. Vermeij doet de oproep aan sociale partners die in de toekomst verwachten mogelijk bemiddeling nodig te hebben om zich ‘preventief’ te melden bij de Transitiecommissie. Deze melding kan op een later moment desgewenst weer worden ingetrokken. Ook de ‘preventieve’ melding moet wel vergezeld gaan van een dossier waaruit blijkt dat sociale partners, ondanks pogingen daartoe, vooralsnog niet tot overeenstemming hebben kunnen komen. Vermeij verwacht overigens ook niet veel verzoeken voor bindende geschilbeslechting te ontvangen. De uiterste datum om een dergelijk verzoek bij de Transitiecommissie in te dienen is 1 juli 2024.    

Bron: PensioenPro, 21 november 2023.