Geschillen Instantie Pensioenfondsen vrijwel gereed voor start per 1 januari 2024

De Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP) is vrijwel gereed om te starten per 1 januari 2024. De operationele zaken en bemensing van de GIP zijn geregeld. De GIP wacht enkel nog op de benodigde aanwijzing door het ministerie. Deze wordt naar verwachting in de loop van december 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2024 kunnen pensioenfondsdeelnemers met hun klachten terecht bij de GIP. De Ombudsman pensioenen wordt onderdeel van de GIP en blijft bemiddeling voor zijn rekening nemen. Als bemiddeling niet lukt, wordt het geschil behandeld door drie geschillenbeslechters die een commissie vormen.

Bron: PensioenPro, 11 december 2023.