Geschillen Instantie Pensioenfondsen aangewezen als buitengerechtelijke geschilleninstantie

Demissionair minister Schouten heeft de Eerste Kamer en Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de aanwijzing van de Stichting Geschillen Instantie Pensioenfondsen (GIP) als buitengerechtelijke geschilleninstantie voor de pensioensector. Vanaf 1 januari 2024 kunnen deelnemers die een geschil hebben met hun pensioenfonds zich richten tot de GIP. Geschillen die deelnemers hebben met een verzekeraar of premiepensioeninstelling kunnen, net als nu al het geval is, worden voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Zowel GIP als Kifid kunnen geschillen met een bindende uitspraak afdoen indien deelnemers daarmee hebben ingestemd.

De aanwijzing van GIP is gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie van de aanwijzing van Kifid moet nog plaatsvinden, vanwege de formalisering van het reglement op enkele punten.

Meer informatie over GIP is te vinden op de website geschilleninstantiepensioenfondsen.nl.

Bronnen:

Rijksoverheid, 21 december 2023;

Staatscourant, 28 december 2023.