WTP vult aan en maakt expliciet: enkele wijzigingen in de governance

Collega Ramona van Wijk heeft samen met Margriet Adema een artikel geschreven voor Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV 2023/37) over wijzigingen in de governance van pensioenfondsen door de Wet toekomst pensioenen (WTP). Zij concluderen dat de WTP geen structurele principiële wijzigingen introduceert en daar op voorhand ook geen aanleiding toe is. Zij verwachten onder meer dat door de WTP bestaande structuren, procedures en werkwijzen uitgedaagd worden en dat de impact van sleutelfunctiehouders zich verder zal uitkristalliseren. Verder vinden zij dat de vertegenwoordiging van belanghebbenden stevig verankerd moet blijven in de governance.

Lees meer