Groot aantal Kamervragen rondom juridische adviezen invaren

Eind november 2023 heeft het lid Van Rooijen (50PLUS) diverse Kamervragen gesteld over het advies van de landsadvocaat met betrekking tot invaren. Demissionair minister Schouten heeft deze vragen op 21 december 2023 beantwoord. In de beantwoording herhaalt zij hoe in principe wordt omgegaan met verzoeken tot verstrekking van adviezen van de landsadvocaat. Ook benadrukt zij opnieuw dat de strekking van de adviezen rondom invaren reeds zijn gedeeld tijdens de parlementaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Nieuw is dat de demissionair minister gezien de uitzonderlijke aard en duur van het WTP-dossier bij uitzondering besloten heeft om de leden van de Staten-Generaal de mogelijkheid te bieden om vertrouwelijk inzage te krijgen in de adviezen over invaren.

Op 27 december 2023 heeft het lid Joseph (NSC) 7 vragen gesteld naar aanleiding van de aankondiging dat de Kamerleden vertrouwelijke inzage kunnen krijgen in de invaaradviezen. Joseph vraagt onder meer op welke wijze Kamerleden een open debat met de minister kunnen aangaan als de adviezen alleen vertrouwelijk kunnen worden ingezien en vraagt haar of zij alsnog alle juridische adviezen rondom invaren en alle interne correspondentie over het advies van de landsadvocaat uit 2020 over invaren openbaar wil maken.  

Op 27 december 2023 heeft het lid Joseph daarnaast 30 vragen gesteld over de openbaarmaking van de adviezen rondom invaren. De Kamervragen hebben onder meer betrekking op de toetsen die moeten worden doorlopen om te beoordelen of de inbreuk in eigendomsrechten als gevolg van invaren juridisch houdbaar is, de zogenoemde ingroeivariant als mogelijk alternatief voor / ter vervanging van invaren en de toeslagregels en fiscale maxima op toeslagen voor rechten die achterblijven in het Ftk. De demissionair minister is verzocht om deze vragen vóór 14 januari 2024 te beantwoorden met het oog op het plenaire Kamerdebat over de WTP op 17 januari 2024.   

Bronnen:

Rijksoverheid, 21 december 2023;

Tweede Kamer, 27 december 2023;

Tweede Kamer, 27 december 2023.