Herziene Code Pensioenfondsen treedt per 1 januari 2024 in werking 

De door de Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid herziene Code Pensioenfondsen treedt per 1 januari 2024 in werking. De bestaande Code Pensioenfondsen uit 2018 is aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen, zoals diversiteit, inclusie en duurzaamheid. Ook wettelijke ontwikkelingen zoals de Wet toekomst pensioenen hebben tot aanpassingen in de Code Pensioenfondsen geleid. Daarnaast zijn aanbevelingen van de Monitoringscommissie overgenomen. De goedkeuring van demissionair minister Schouten aan de wijziging van de Code Pensioenfondsen is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd. 

De herziene Code Pensioenfondsen bestaat uit vijf thema’s:  
1. Goed zorgen voor het pensioen van belanghebbenden  
2. Goed besturen  
3. Effectief intern toezichthouden en controle uitvoeren 
4. Verantwoording en inspraak organiseren 
5. Effectief functioneren van fondsorganen 

Veel normen uit de Code Pensioenfondsen van 2018 zijn overgenomen in de herziene Code Pensioenfondsen. Een aantal normen zijn geschrapt omdat die rechtstreeks uit de wet volgen en een aantal normen zijn nieuw toegevoegd. Bijvoorbeeld het vaststellen van een keuzebegeleidingsbeleid en het ontwikkelen en vaststellen van een toezichtvisie door het intern toezicht. Om diversiteit en inclusie binnen de pensioensector te bevorderen, hebben de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid een speciale Taskforce Diversiteit en Inclusie ingesteld. De herziene Code Pensioenfondsen vereist bovendien dat besturen jaarlijks in het bestuursverslag rapporteren over hun inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie. 

Bron: Pensioenfederatie, 21 november 2023.