Gaat verkiezingsuitslag Tweede Kamer impact hebben op de WTP-transitie?  

De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november jl. duidt erop dat in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer geen onvoorwaardelijke steun bestaat voor de Wet toekomst pensioenen (WTP). De partijen die eerder tegen de WTP stemden – PVV, NSC, BBB, SP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk en JA21 – komen in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer uit op een meerderheid van 79 zetels.  

Het is vooralsnog onduidelijk welke partijen een coalitie gaan vormen. Wel is op basis van de verkiezingsprogramma’s duidelijk dat van de zes grootste partijen de PVV en de BBB de WTP willen terugdraaien en de NSC aanpassingen wil aanbrengen, waaronder een collectief instemmingsrecht bij invaren. Het daadwerkelijk terugdraaien van de WTP is zeer ingrijpend en lijkt op dit moment vanwege de geringe haalbaarheid onwaarschijnlijk.  

De kans op wetswijzigingen in relatie tot de WTP neemt wel toe, zeker als een centrumrechts kabinet tot stand komt. Eventuele wetswijzigingen moeten uiteraard wel eerst door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden geloodst. Kijkend naar het stemgedrag ten aanzien van de WTP van de partijen in de oude samenstelling van de Eerste Kamer (tot 13 juni 2023), zou ook in de nieuwe samenstelling (vanaf 13 juni 2023) sprake zijn van een meerderheid vóór de WTP. Het is dus geen gegeven dat daadwerkelijk majeure wijzigingen in relatie tot de WTP doorgevoerd gaan worden.  

Vooralsnog is de huidige wet met de huidige wettelijke mijlpalen van toepassing. Demissionair minister Schouten heeft op een bijeenkomst in Nieuwspoort de sociale partners en de pensioensector dan ook aangeraden om onverminderd door te gaan met de voorbereidingen in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.