Grote verschillen in mate waarin pensioenfondsen indexeren

Door de combinatie van hoge dekkingsgraden, lage inflatiecijfers, verschillende indexatiemaatstaven en verschillende referentieperiodes voor de gehanteerde indexatiemaatstaven zijn grote verschillen waarneembaar in de indexatiebesluiten van pensioenfondsen/APF-kringen. Uit een voorlopig overzicht van de Pensioenfederatie – op basis van de reactie van 97 pensioenfondsen/APF-kringen op hun uitvraag – blijkt dat 26 pensioenfondsen/APF-kringen niet indexeren en 27 pensioenfondsen/APF-kringen 3% of meer indexeren. Circa een derde van de pensioenfondsen/APF-kringen (31) moet nog een indexatiebesluit nemen.

Veel pensioenfondsen/APF-kringen hanteren de CBS inflatie jaarmutatie september-september of oktober-oktober als maatstaf voor het indexatiebesluit. Die jaarmutatie is dit jaar zeer laag tot negatief. Hierdoor mogen pensioenfondsen volgens hun indexatiebeleid niet of nauwelijks indexeren, ook al hebben zijn een hoge dekkingsgraad. Enkele pensioenfondsen hebben daarom besloten hun indexatiemaatstaf aan te passen of houden in de indexatie over 2023 rekening met de resterende indexatieruimte over 2022.


Bron: PensioenPro, 14 december 2023.