Vrees dat dc-pensioenen twee keer omgerekend moeten worden bij invaren

Een aantal pensioenfondsen dat momenteel al een premieregeling kent, vreest dat de opgebouwde pensioenkapitalen bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel twee keer omgerekend moeten worden. Uit gesprekken met DNB blijkt dat de individuele DC-kapitalen bij invaren eerst omgezet moeten worden in pensioenaanspraken en vervolgens terug omgezet moeten worden naar individuele pensioenkapitalen. Dit leidt tot extra werk, onnodige kosten en brengt het risico met zich mee dat deelnemers als gevolg van het invaren direct na de transitie wellicht meer of minder pensioenkapitaal hebben dan direct voor de transitie. Partijen in de sector zijn in gesprek met DNB en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit onderwerp. Het ministerie verwacht op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven.

Bron: PensioenPro, 7 november 2023.