Ministerie van SZW publiceert rekenregels per 1 januari 2024

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 5 december 2023 de rekenregels per 1 januari 2024 gepubliceerd. In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. In de rekenregels zijn onder meer de hoogte van de AOW-uitkering en ANW-uitkering, de premiepercentages voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen alsmede het maximum premieloon voor de werknemersverzekeringen per 1 januari 2024 vastgelegd.

Bron: Rijksoverheid, 5 december 2023.