Monitoringscommissie positief over functioneren verantwoordingsorganen

Uit onderzoek van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen in 2023 blijkt dat overwegend tevredenheid heerst over het functioneren van verantwoordingsorganen (VO). Het VO “fungeert als een cruciale schakel in het waarborgen van transparantie, verantwoording en vertegenwoordiging van belanghebbenden in de governance van pensioenfondsen”, aldus de aanbevelingsbrief. Op het gebied van diversiteit, adviserend en agenderend vermogen is echter ruimte voor verbetering.

De Monitoringscommissie doet de volgende vijf aanbevelingen:

  1. Goede taakopvatting: het VO moet blijven aansluiten bij de hoofdlijn van de eigen verantwoordelijkheden, voor zichzelf de belangrijkste verantwoordings- en adviespunten benoemen en zich richten op de belangen van alle belanghebbenden. Dit kan in de zelfevaluatie van het VO meegenomen worden.
  2. Formele en informele benaderingen: het VO hanteert formele benaderingen om ervoor te zorgen dat het bestuur verantwoordelijk blijft voor zijn besluiten en handelingen en informele benaderingen om een cultuur van openheid en transparantie te creëren.
  3. Zichtbaar zijn voor de achterban: het VO moet in gesprek gaan om de voorkeuren en verwachtingen van de achterban te begrijpen, betrokkenheid te tonen en vertrouwen te scheppen.
  4. Daadkrachtig en onafhankelijk optreden: autonomie van het VO wekt vertrouwen in het bestuursmodel en toont aan dat het VO zich inzet om de belangen van alle deelnemers te behartigen.
  5. Secretariële en inhoudelijke ondersteuning: het VO heeft secretariële – en desgewenst inhoudelijke – ondersteuning nodig om zijn taken effectief uit te kunnen voeren en zich te kunnen focussen op zijn primaire missie.

Bron: Code pensioenfondsen monitoringscommissie, 18 januari 2024.