Montae & Partners-collega’s in de media over de WTP

Collega Liesbeth Hufen over de gevolgen van de Wtp voor werkgevers
In CMweb legt Liesbeth uit welke gevolgen de Wtp-transitie onder meer met zich meebrengt voor werkgevers. Werkgevers die niet zijn aangesloten bij een verplichtgesteld pensioenfonds moeten zelf actie ondernemen om te gaan voldoen aan de eisen van de nieuwe pensioenwetgeving. Met name de overgang naar de vlakke premie brengt grote wijzingen voor zowel de werkgever als werknemer met zich mee. Daarnaast gaat Liesbeth in op het belang van pensioencommunicatie, omdat werknemers diverse keuzes ten aanzien van hun pensioen moeten maken.

Bron: CMweb, 10 februari 2024.

Collega Bram Borgdorff over ondernemingsraden en de Wtp
Collega Bram Borgdorff is in een artikel van PensioenPro van 22 februari 2024 over ondernemingsraden en de Wtp-transitie geciteerd. De Wtp-transitie is niet alleen een grote klus voor werkgevers en pensioenuitvoerders, maar ook voor ondernemingsraden. Zeker als sprake is van een overstap van een DB-regeling naar een DC-regeling. Bram geeft aan dat het voor ondernemingsraden cruciaal is om in een vroeg stadium met de werkgever een duidelijke planning te maken voor de Wtp-transitie.

Bron: PensioenPro, 22 februari 2024.