Belang van HR Due Diligence bij een bedrijfsovername

U wilt uw bedrijf laten groeien. Groei kan door middel van ‘autonome groei’ of door middel van één of meerdere bedrijfsovername. Over het algemeen geldt dat een bedrijfsovername uw ambities flink kan stuwen en dat de groei dan sneller gaat dan door de gestage stijging van uw verkoop en medewerkers en werken aan uw naamsbekendheid.

Een bedrijfsovername is een intensief en kostbaar proces. Het bedrijf dat u wilt overnemen (wij noemen dat de ‘targetcompany’) wordt doorgelicht op de commerciële kansen, financiële gezondheid, aansluiting op het product- of dienstenportolio, verplichtingen enzovoorts.

HRM Risico’s
Op het vlak van het Human Resources Management zitten de nodige risico’s bij een bedrijfsovername. En in onze praktijk zien we het te vaak gebeuren dat aan het HRM deel geen of te weinig aandacht wordt besteed. Enkele vragen waar het wel eens pijnlijk en kostbaar mis kan gaan:

 1. Is het beoogde bedrijf wel goed ingedeeld qua CAO?
 2. Is er vanuit de CAO een verplichtstelling om deel te nemen aan een specifieke pensioenregeling?
 3. Hoe ziet het verzuim van het over te nemen bedrijf eruit? Is er instroom geweest in de WIA?
 4. Is er sprake van onvoorwaardelijke loonstijgingen die impact kunnen hebben op de ontwikkeling van de totale arbeidskosten?
 5. Als de koop doorgaat, gaat u dan integreren? En wat betekent dat voor de arbeidvoorwaarden? Krijg ik dubbele administraties?

De arbeidsvoorwaarden adviseurs van Montae & Partners hebben in de afgelopen jaren diverse Human Resources Due Diligence oplossingen ontwikkeld en toegepast.

Deze onderscheiden we feitelijk in een drietal aanbiedingen richting onze klanten:

1. HR Risico assessment, wij analyseren de volgende zaken:

 • CAO verplichtingen en werkingssfeer bepalingen;
 • Verplichtstellingen voor pensioenregelingen door onze ervaren pensioenconsultants;
 • Verzekerbare arbeidsvoorwaarden.

U ontvangt een heldere analyse met potentiële risico’s en adviezen voor de overname.

2. De complete Human Resources Due Diligence:

 • De targetcompany wordt doorgelicht op CAO, risico’s, verzuim, functiegebouw, loongebouw, personeelsregeling, mobiliteitsregeling, variabele beloning, medezeggenschap;
 • We kijken vanuit het HR perspectief of de targetcompany past bij uw strategie en doelen;
 • Wij lichten de targetcompany door op 100 tot 120 verschillende gezichtspunten.

U ontvangt uitgebreide analyse en rapportages over de bevindingen en risico’s voor u.

3. Due Dilligence plus hamonisatie:

 • Naast het doorlichten van de targetcompany op de eerder genoemde 100 tot 120 gezichtspunten, harmoniseren we de arbeidsvoorwaarden van uw bedrijf en/of het over te nemen bedrijf. Zowel op individueel gebied als op collectief gebied;
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden vergemakkelijkt het integreren van beide bedrijven. Dit bespaart u het onderhouden van meerdere HR administraties en hier is vaak een stuk synergie te behalen. En u voorkomt scheve gezichten bij collega’s die vergelijkbaar werk doen.

Als wij het project opleveren, heeft u de beschikking over een database met individuele voorstellen die direct gebruikt kunnen worden om in gesprek te gaan met uw nieuwe medewerkers.

Enkele voorbeelden van bevindingen uit HR due diligences:
Een klant was bezig om een overname af te ronden, toen we in gesprek raakten. Er had niet of nauwelijks een HR Due Diligence plaats gevonden. Uit het uitgevoerde risico assessment bleek dat er binnen het beoogde bedrijf medewerkers waren met oude pensioenafspraken die indertijd niet goed waren omgezet. Hier bevond zich een risico dat in de tonnen kon lopen voor de nieuwe eigenaar.

In een ander praktijkvoorbeeld werden vijf verschillende bedrijven geïntegreerd in één nieuw bedrijf. De verschillen in de arbeidsvoorwaarden van deze vijf bedrijven waren heel groot. Omdat wij wisten dat de verplichtstelling voor een CAO voor die betreffende branche kwam te vervallen, zagen we kans om een geheel nieuw pakket met arbeidsvoorwaarden te ontwikkelen, passend bij de strategie van de nieuwe onderneming. En…. We hebben dit op budgetneutrale wijze kunnen uitvoeren, zonder nadelige gevolgen voor de werknemers.

Wilt u meer weten over de Montae & Partners HR Due Diligence? Neem contact op met onze adviseurs Harm Jan Lindaart. Mobiel: (0)6 21 37 94 99 of per mail: harm.jan.lindaart@montaepartners.nl of  Alex Rombout mobiel: (0)6 21 97 65 99 of per mail: alex.rombout@montaepartners.nl