Nederlandse pensioenfondsen bestand tegen waardedaling derivaten

Nederlandse pensioenfondsen hebben voldoende liquiditeiten om aan hun onderpandverplichtingen te kunnen voldoen, ook bij een grote waardedaling van hun derivaten. Voorwaarde is wel dat de geldmarkten goed blijven functioneren om op korte termijn kasmiddelen te kunnen ophalen. Een gedwongen verkoop van beleggingen op grote schaal is dan niet aan de orde. Een gedwongen verkoop op grote schaal brengt risico’s met zich mee voor de stabiliteit van het financiële systeem. DNB en de AFM hebben daarom een aantal pensioenfondsen en -uitvoeringsorganisaties gevraagd verschillende stress scenario’s door te rekenen. Uit deze berekeningen blijkt dat pensioenfondsen in de verschillende scenario’s aan hun verplichtingen kunnen voldoen, mits geldmarkten goed blijven functioneren. Deze afhankelijkheid kan in extreme scenario’s toch leiden tot spanningen op de financiële markten en druk op het financiële systeem. Het is daarom belangrijk om de kans op dergelijke risico’s te verminderen, aldus beide toezichthouders.

Bron: DNB, 30 januari 2024.