Netspar Board Brief over het nieuwe nabestaandenpensioen

Netspar heeft in maart 2024 een Board Brief gepubliceerd over het nieuwe nabestaandenpensioen. Met de Board Briefs wil Netspar pensioenfondsen en sociale partners overzicht, achtergrondinformatie en duiding geven. In deze Board Brief worden de hoofdlijnen en effecten van het nieuwe nabestaandenpensioen geschetst ten behoeve van de keuzes die sociale partners in het kader van de Wtp-transitie over dit onderwerp moeten maken. In de Board Brief zijn tevens overwegingen opgenomen die meegenomen kunnen worden bij de invulling van het nieuwe nabestaandenpensioen. Voorbeelden van overwegingen die genoemd worden zijn:

  • Kiest u voor een levenslange uitkering of voor een tijdelijke uitkering voor een aantal jaren?
  • Acht u het bezwaarlijk als de hoogte van de nabestaandenpensioenuitkering sterk
    afhangt van de precieze datum van overlijden (bijvoorbeeld vlak voor of vlak na de pensioendatum)?
  • Welke uitkering en welke premie acht u passend bij een groot leeftijdsverschil tussen
    de partners?
  • Wat biedt u aan als default bij voortzetting van de verzekering als de deelnemer
    niet langer werknemer is: een voortzettingstermijn van drie of maximaal zes maanden?

De contouren van de invulling van het nieuwe nabestaandenpensioen zijn voor een aantal ondernemingen en sectoren reeds bekend. In de Board Brief wordt geconstateerd dat juridisch gezien sprake is van veel meer uniformiteit in het nabestaandenpensioen, maar grote verschillen bestaan in de invulling. De verschillen zijn voornamelijk het gevolg van de keuze in parameters, zoals de uitkeringshoogte en de verzekering van het Anw-hiaat.

Bron: Netspar, maart 2024.