Netspar-onderzoek biedt nieuwe inzichten op gebied van pensioencommunicatie

Het nieuwe pensioenstelsel zal (nog) meer aandacht vragen van mensen voor hun pensioen. Is het pensioen toereikend of moet het worden aangepast? Op basis van empirisch onderzoek onder inwoners van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten heeft Netspar onderzocht hoe mensen tot de beslissing komen om naar hun pensioen te kijken en hier eventuele aanpassing in door te voeren. Beide beslissingen worden vooral gedreven door negatieve gevoelens, zoals angst en onzekerheid. Dit bleek ook al uit eerder onderzoek. Bij de beslissing om het pensioen aan te passen worden in het Netspar-onderzoek echter ook positieve associaties gerapporteerd. Hiervoor is in eerder onderzoek veel minder aandacht geweest. De uitkomsten van dit nieuwe onderzoek kunnen nieuwe gezichtspunten geven ten aanzien van pensioencommunicatiestrategieën.

Bron: Netspar, november 2023.