Netspar ontwikkelt reflectie-instrument voor ethisch perspectief op inzet AI bij financieel advies

Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen is het belang van goed financieel advies (nog) groter geworden. Het bieden van geautomatiseerd financieel advies kan de toegang tot financieel advies vergroten. Hoewel er al wel geautomatiseerd financieel advies is voor verschillende financiële producten, is er nog geen holistisch geautomatiseerd financieel advies. Netspar heeft onderzocht wat de definitie is van goed geautomatiseerd financieel advies en welke ethische zaken daarbij een rol kunnen spelen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een reflectie-instrument dat kan ondersteunen bij het reflecteren op de ethische vereisten van geautomatiseerd financieel advies. Ethiek kan immers helpen om potentiële voorkeuren en weerstanden van technologische innovaties te evalueren waarvoor geen specifieke regelgeving geldt.

Bron: Netspar, januari 2024.