Netspar-paper: bescherming pensioenuitkeringen via variabele uitkering met garantie

In een Netspar Design Paper pleiten Matthijs Kokken, Theo Nijman en Bas Werker voor bescherming van pensioenuitkeringen (voorkomen van pensioenverlagingen) door een geschikte invulling van beschermings- en overrendemententoedeling. Zij noemen dit de variabele uitkering met garantie. De auteurs vergelijken deze methode met de methode waarin de solidariteitsreserve wordt ingezet om pensioenverlagingen te voorkomen. De auteurs concluderen onder meer dat bescherming via de solidariteitsreserve de kans op korten wel verminderd, maar niet uitsluit. Veel slechte beleggingsresultaten na elkaar kunnen bij die methode alsnog tot pensioenverlagingen leiden. De variabele uitkering met garantie kan volgens de auteurs pensioenverlagingen wel volledig uitsluiten. Bij deze methode financieren deelnemers de bescherming tegen pensioenverlagingen met een lagere startuitkering op pensioendatum ten opzichte van een standaard variabele uitkering. Daar staat tegenover dat zij tijdens de opbouwfase dan niet hoeven bij te dragen aan de bescherming van de pensioenuitkeringen van de gepensioneerden.   

Bron: Netspar, februari 2024.