Netspar-paper over invloed van onzekerheid in risicopreferentie en risicocapaciteit op levensloopinvesteringen

Netspar heeft onderzoek gedaan naar de impact van suboptimale levensloopinvesteringen ten gevolge van veranderende risicopreferenties en onvoorziene inkomensschokken. Tevens zijn de welvaartseffecten gekwantificeerd wanneer de risicoblootstelling gebaseerd was op een mogelijk achterhaalde of verkeerde inschatting van de risicoaversie of toekomstige pensioenpremie van een deelnemer. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat leenrestricties de welvaartsverliezen beperken die veroorzaakt zijn door onderschatting van risicoaversie en dat foutieve inschattingen van toekomstig inkomen – en daarmee van toekomstige pensioenpremie – minder impact lijken te hebben dan foutieve inschattingen van risicovoorkeuren.   

Bron: Netspar, januari 2024.