Netspar publiceert vergelijking van methodes en presentatievormen voor risicovoorkeuren

Met de Wet toekomst pensioenen worden pensioenuitvoerders verplicht om minimaal eens per vijf jaar de risicohouding vast te stellen. Netspar onderzoekt of de manier waarop een risicopreferentieonderzoek wordt gepresenteerd invloed heeft op de gemeten risicoaversie en daardoor de beleggingsstrategieën voor diverse groepen. Netspar heeft dit onderzoek uitgevoerd in de bouwsector, waarbij is bekeken of risicovoorkeuren gemeten met een serious game anders zijn dan risicovoorkeuren gemeten met een traditionele vragenlijst. Daarnaast is gekeken naar drie veelgebruikte methodes om de risicovoorkeuren te meten, namelijk choice sequence, single choice en convex time budgets. De conclusies op hoofdlijnen zijn dat de verdeling van risicovoorkeuren vergelijkbaar is voor de game en traditionele vragenlijst op geaggregeerd niveau en voor alle uitvraagmethodes. Wel zijn er tussen de drie methodes verschillen in het niveau van risicoaversie. Het volledige onderzoek en de conclusies vindt u hier.

Bron: Netspar, september 2023.