Netspar publiceert paper hoe WTP de identiteit van Nederland verandert

Netspar heeft een paper gepubliceerd waarin Prof. dr. Yves Stevens (Universiteit van Leuven) zijn perspectief geeft op de Wet toekomst pensioenen (WTP) en de verschuivingen in de Nederlandse pensioenidentiteit door de WTP. Samengevat wijst Stevens met name op de verschuiving naar persoonlijk vermogen en eigendom, onder meer door de overgang naar premieregelingen, de afschaffing van de doorsneesystematiek en de overgang naar een vlakke premie, het invaren en het arbeidsvorm neutrale fiscale pensioenkader. Stevens concludeert dat het succes van de WTP afhangt van het behoud van maatschappelijk vertrouwen. Potentiële belemmeringen voor het behoud van het vertrouwen zijn kwaliteit van beschikbare data en de invloed daarvan op invaren en het ontbreken van een Grondwettelijk Hof in Nederland. Op 21 december 2023 publiceert Stevens een verdiepende podcast over dit onderwerp.

Bron: Netspar, 3 december 2023.