Nieuwe modeldeelnemersbrief voor collectieve waardeoverdracht tussen DC-regelingen

Het Verbond van Verzekeraars en Adfiz (branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs) hebben een nieuwe modeldeelnemersbrief voor collectieve waardeoverdrachten tussen DC-regelingen (niet-complexe waardeoverdrachten) ontwikkeld. De modelbrief moet bijdragen aan een adequate informatievoorziening richting deelnemers en een efficiëntere inrichting van het waardeoverdrachtproces. De modelbrief bevat een aantal essentiële onderdelen die opgenomen moeten worden in een deelnemersinformatiebrief over een niet-complexe collectieve waardeoverdracht.

De AFM moedigt het gebruik van de modeldeelnemersbrief aan. De AFM zal zelf in de eerste helft van 2024 met een geactualiseerde versie van de AFM Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht komen. In de opzet van de modelbrief is al rekening gehouden met de uitgangspunten van deze Leidraad.   

Bron: Verbond van Verzekeraars, 1 februari 2024.