Nieuwe uitgave Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen

Recent is de vijftiende druk van het boek ‘Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen’ door Sdu verschenen. Onze collega’s Frank Janse en Elianne Janssen schreven het hoofdstuk ‘Werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en nettopensioen’. Dit hoofdstuk bevat een uitgebreide uiteenzetting van de fiscale spelregels voor tweede pijler pensioenen in het nieuwe pensioenstelsel, het oude pensioenstelsel en gedurende de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.