OESO Pensions at a Glance editie 2023 gepubliceerd

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft onlangs editie 2023 van ‘Pensions at a Glance’ gepubliceerd. In deze editie worden de pensioenhervormingen die tussen september 2021 en september 2023 door de OESO-landen zijn doorgevoerd weergegeven. Ook wordt specifiek aandacht besteed aan de uitdagingen van de hoge inflatie in relatie tot pensioenen en bevat deze editie een hoofdstuk dat zich focust op pensioenvoorzieningen voor personen die gevaarlijk of zwaar werk uitvoeren. Zoals gebruikelijk is in de 2023 editie ook weer een uitgebreide selectie van indicatoren voor het pensioenbeleid voor OESO en G20 landen opgenomen, waaronder de opzet van de pensioensystemen en de demografische en economische context waarin de pensioensystemen opereren.

Bron: OESO, 13 december 2023.