Ombudsman: afkoop pensioenen opeens 20% lager

De Ombudsman Pensioenen bericht over een specifieke geval van een deelnemer waar haar pensioenuitvoerder een lagere afkoopwaarde communiceert dan oorspronkelijk was toegezegd. De pensioenuitvoerder legt dit verschil uit door wijzigingen in de flex- en afkoopfactoren in 2022, met name veroorzaakt door een significante rentestijging. Hoewel de pensioenuitvoerder stelt dat de voorlopige opgave slechts een indicatie was, benadrukt de Ombudsman Pensioenen dat betere communicatie nodig is. Veel klachten met vergelijkbare strekking zijn ontvangen, waarbij pensioenuitkeringen lager uitvallen dan voorspeld, omdat de nieuwste factoren nog niet zijn verwerkt in de administratie.

De Ombudsman Pensioenen suggereert dat pensioenuitvoerders duidelijker moeten communiceren over de mogelijke impact van rentewijzigingen bij afkoop of het eerder/later laten ingaan van pensioen. Aanbevelingen om herhaling te voorkomen zijn onder andere het overwegen van alternatieve manieren om flex- en afkoopfactoren vast te stellen, het onderzoeken van mogelijkheden om rente/afkoopfactoren vooraf vast te zetten en het beperken van de volledige doorberekening van rentewijzigingen aan deelnemers.

De nadruk ligt op het voorzien van deelnemers van informatie, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen met betrekking tot hun pensioeninleg en -uitkeringen.

Bron: Ombudsman, 16 november 2023.